Al ruim 15 jaar werk ik in de hulpverlening.

Er waren periodes dat ik een totaal andere functie uitvoerde omdat ik nieuwsgierig en leergierig aangelegd ben, maar ook omdat het hulpverlenen mij soms zwaar begon te vallen. Daardoor wilde ik ontdekken wat er nog meer mogelijk was. Toch kwam ik altijd weer uit bij mijn passie voor hulpverlenen.

Verbinden, bewustwording creëren en coachen is wat ik graag doe.  Omdat ik het belangrijk vind dat je je vrij voelt om je authentieke zelf te kunnen zijn om vandaaruit ook oprechte relaties met anderen aan te kunnen gaan.

Image
“God, die je beproevingen voorzag, heeft je speciaal gevormd om er doorheen te komen, niet zonder pijn maar zonder smet.”
C.S. Lewis

Mijn andere passie is reizen. Ik heb veel gereisd door Afrika, Zuid Amerika, Azië en Australië. In de diverse continenten leerde ik veel van culturen, het belang van familie, vriendschappen, gebruiken, geloof en rituelen.  Het heeft mij gevormd tot hoe ik mijzelf vandaag de dag kan omschrijven; recht door zee, oprecht, gepassioneerd, puur, empathisch, gevoel voor humor en betrokken. Maar ook als iemand die het soms moeilijk vindt om los te laten in vertrouwen, zoekend naar een goede balans tussen in- en ontspanning en om die kritische blik wat milder te laten worden. Ik leer elke dag een beetje meer dat er naast zwart- wit denken ook nog vele tinten grijs zijn.

Hoop

Met mijn hulpverlening wil ik uitdragen dat er verbinding en herstel mogelijk is.  Je krijgt de kans voor een pas op de plaats, naar binnen te keren en onderzoeken wat nou echt van belang is in jouw of jullie leven.

Levensovertuiging

In mijn praktijk is iédereen welkom, we zijn in mijn praktijk allemaal mens. Voor mij is het christelijke geloof de leidraad in mijn leven. De bijbel is voor mij de bron waar ik leiding, vreugde en bemoediging uit haal. Het christelijke geloof kan indien gewenst onderdeel uitmaken in de gesprekken. Mijn hulpverlening bied ik aan christenen en niet- christenen vanuit respect voor de ander, ongeacht welke afkomst, geaardheid of levensovertuiging.

Kwaliteit en deskundigheidsbevordering

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is aangesloten bij de NVRG.  De NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten) is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten (relatie- en gezinstherapeuten) en systeem therapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen dat middels permanente educatie deskundigheid gewaarborgd wordt. Meer informatie over de NVRG is te vinden op www.nvrg.nl

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is aangesloten bij de SKJ.  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie wordt aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers laten zien dat de hulpverlener over ervaring, kennis en vaardigheden beschikt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook wordt hiermee laten zien dat de hulpverlener continu werkt aan zijn vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van zijn vak. www.skjeugd.nl

Intervisie

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken neemt deel aan intervisie sessies. Dit zijn professionele uitwisselingen tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied met als doel deskundigheidsbevordering en kwaliteit van het werk verbeteren. Tijdens intervisie wordt inhoudelijke het werk besproken, komen problematische vraagstukken aan bod, worden professionele ervaringen uitgewisseld en komen ontwikkelingsvragen ter sprake.  Alles gebeurd in een vertrouwelijke omgeving en casussen worden anoniem besproken.

Supervisie

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken neemt deel aan individuele supervisie sessies. Een persoonlijk leertraject waarbij ik onder leiding van een erkende en ervaren supervisor reflecteer op mijn eigen beroepsmatig handelen met als doel blijvende ontwikkeling en professionalisering.

Image
Image