Seksualiteit

Als je relatieproblemen ervaart is seksualiteit en intimiteit veelal ook een kwetsbaar onderwerp.  Seksualiteit kan in de relatie tussen jou en je partner onprettige spanning oproepen of misschien kan het zelfs zijn dat je intimiteit probeert te vermijden.  Het lost zich niet vanzelf op en daarom is het belangrijk om er samen over in gesprek te gaan.  Belangrijk om van elkaar te weten dat seksualiteit door mannen en vrouwen verschillend wordt beleefd, deze verschillen zijn zowel op emotioneel als lichamelijk gebied.

In een veilige en respectvolle setting wordt er met jullie over gesproken, maken we de verschillen en overeenkomsten bespreekbaar en zoeken we samen naar passende verbinding tussen jou en je partner. Indien er sprake zou zijn van trauma of fysieke klachten of als dit blijkt uit de gesprekken, dan kan ik samen met jullie kijken hoe dit effect heeft op jullie (seksuele) relatie en hoe je daarmee om kunt gaan.  Indien nodig blijkt, zal ik doorverwijzen.