Werkwijze

Als je eenmaal de stap gezet hebt om hulpverlening te zoeken wil je niet op een wachtlijst terecht komen en wil je graag op korte termijn contact.   Bij Blauw wordt er gestreefd om binnen 3 weken een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend en gratis kennismaking.
Heb je per mail contact gezocht? Dan wordt er binnen 2 werkdagen op gereageerd.

Kennismaking
Een kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.  Dit is om je de mogelijkheid te bieden om te kijken of je een klik ervaart en om samen te kijken welke vorm van therapie bij jou of jullie past.  Mocht ik van mening zijn dat een ander vorm van hulpverlening passender is dan zal ik dat bespreekbaar maken en indien gewenst samen kijken naar de mogelijkheden en of contact leggen voor een doorverwijzing.

Duur
De duur van de therapie of coaching is maatwerk.  Kort waar mogelijk en nooit langer dan nodig. Samen stemmen we dit af en stellen we dit gedurende de afspraken bij indien nodig. Veelal zal in het begin om de 2-3 weken een afspraak ingepland worden, afhankelijk van de vraag kan hier in verloop het traject meer tijd tussen zitten.

Inhoudelijke werkwijze                                                                                              In de gesprekken werk ik vanuit de systeemtherapie, dit is gericht op de relatie tussen mensen en het sociale systeem waarvan je deel uit maakt. Ook maak ik gebruik van psychosociale hulpverlening, dit is een laagdrempelige manier van hulpverlening om te onderzoeken wat de oorzaak van de klachten of problemen zijn. Soms kan het prettig zijn om niet alleen maar tegenover elkaar te zitten en een gesprek te hebben, dan kies ik voor een interactieve sessie. Hierbij werk ik graag met thema kaarten, methodiek een ‘taal erbij’ (uiteenzetten van gevoelde werkelijkheid d.m.v. duplo poppetjes of ander materiaal), het uitwerken van een systeem middels een tekening, een wandel of een fietssessie. Ook kan er een oefening meegegeven worden na de sessie. Ook hierbij blijft het maatwerk en sluit ik aan bij jouw/ jullie wensen.

Christelijk geloof                                                                                                        In mijn praktijk is iédereen welkom. Voor mij is het christelijke geloof de leidraad in mijn leven. De bijbel is voor mij de bron waar ik leiding, vreugde en bemoediging uit haal. Het christelijke geloof kan indien gewenst onderdeel uitmaken in de gesprekken. Mijn hulpverlening bied ik aan christenen en niet- christenen vanuit respect voor de ander, ongeacht welke afkomst, geaardheid of levensovertuiging.

Hoop                                                                                                                          Met mijn hulpverlening wil ik uitdragen dat er verbinding en herstel mogelijk is. Je krijgt de kans voor een pas op de plaats, naar binnen te keren en onderzoeken wat nou echt van belang is in jouw of jullie leven.

Afspraken en annulering                                                                                    Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, via de app of per mail gemaakt worden.

Een afspraak wijzigen of annuleren is altijd mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, met uitzondering van calamiteiten of ziekte. Als er niet (tijdig) is afgemeld, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken heeft eveneens het recht een afspraak te annuleren tot 24 uur voor aanvang, met uitzondering van calamiteiten of ziekte.

Psychosociale hulpverlening en therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de cliënt als Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken vrij om na onderling overleg, het traject op elk gewenst moment te beëindigen.